ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง LTC
โดยทีมแพทย์และพยาบาลมืออาชีพ

บุคลากร

แพทย์ประจำศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ LTC Nursing Home

แพทย์

แพทย์หญิง พรรณพิสุทธิ์ จรรยาลิขิต (หมอซี)

พยาบาลประจำศูนย์

พยาบาลวิชาชีพ

ร้อยโทหญิง โสมจิรัตน์ โสมเมา (น้องโสม)

นักกายภาพประจำศูนย์

นักกายภาพ

นักกายภาพ กนกทิพย์ อัคจร (น้องกะทิ)

unknown person image

ผู้ช่วยพยาบาลชำนาญการ

ผู้ช่วยพยาบาล1

ผู้ช่วยพยาบาล

ผู้ช่วยการพยาบาล

ผู้ช่วยการพยาบาล

LTC Love Taking Care

ติดต่อเรา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ LTC Nursing Home

เลขที่ 3/71 ซ.ชมพูนิช ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230

โทรศัพท์ : 086-463-9800