ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง LTC
โดยทีมแพทย์และพยาบาลมืออาชีพ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง LTC Nursing Home

ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองในด้านการดูแลผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมีนักกายภาพคอยให้คำปรึกษาเพื่อดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายให้กับผู้ป่วย พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลคอยกำกับดูแลงาน

รีวิวจากลูกค้าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ LTC

รูปแสดงถึงการมีทีมแพทย์ดูแล
รูปภาพแสดงถึงการดูแลด้านโภชนาการ
รูปภาพที่แสดงถึงการดูแลด้วยรัก
รูปแสดงถึงที่พักเพื่อผู้สูงอายุ
รูปดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชม.
รูปห้องพัก 5 เตียง

ห้องรวม 5 เตียง

ห้องพักขนาดใหญ่ที่มีจำนวนเตียงเพียงแค่ 5 เตียง ติดกับสนามหญ้าและห้องน้ำ

รูปห้องพักสามเตียง

ห้องรวม 3 เตียง

ห้องพัก 3 ท่านสำหรับผู้ที่ชื่นชอบบรรยากาศใกล้ชิดต้นไม้และการเข้าสังคม

รูปห้องพักเตียงคู่

ห้องเตียงคู่

ห้องพักที่มีความเป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความสงบแต่ยังอยากมีเพื่อนคุย

รูปห้องพักเตียงเดี่ยว

ห้องเตียงเดี่ยว

ห้องพักที่มีความเป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ชอบความวุ่นวายและต้องการการดูแลใกล้ชิด

รูปห้องพัก vip

ห้องเตียงเดี่ยว VIP

ห้องพักกระจกล้อมรอบ สามารถมองเห็นวิวได้ 360 องศา เหมาะสำหรับผู้ที่อยากหลีกหนีความวุ่นวายแต่ยังอยากรับรู้ความเป็นไปรอบตัว

แพทย์ประจำศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ LTC Nursing Home

แพทย์หญิง พรรณพิสุทธิ์ จรรยาลิขิต

พยาบาลประจำศูนย์

ร้อยโทหญิง โสมจิรัตน์ โสมเมา

พยาบาลวิชาชีพ

นักกายภาพประจำศูนย์

นักกายภาพ กนกทิพย์ อัคจร

นักกายภาพบำบัด

LTC Love Taking Care

ติดต่อเรา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ LTC Nursing Home

เลขที่ 3/71 ซ.ชมพูนิช ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230

โทรศัพท์ : 086-463-9800