ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง LTC
โดยทีมแพทย์และพยาบาลมืออาชีพ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ไหนดี ?

ปัจจุบันในประเทศไทยมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่การเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ดีเพื่อฝากให้ดูแลคนที่คุณรักกลับเป็นเรื่องที่ยากเพราะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ไหนจะน่าไว้ใจและดีพอที่จะให้คุณวางใจฝากดูแลคนที่คุณรัก ในบทความนี้ศูนย์ดูแลผู้สูง LTC Nursing Home จะมาแนะนำวิธีการเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ดีเพื่อให้คุณสบายใจเมื่อฝากดูแลคนที่คุณรัก

ในการเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ดีนั้นต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่างซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทั้งด้านร่างกาย, จิตใจและสังคมของผู้สูงอายุที่จะเป็นผู้เข้ารับบริการ ดังนั้นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ดีควรจะมีองค์ประกอบดังนี้


  1. บุคลากรต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และมีใจรักการบริการ – เนื่องจากบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุเพราะจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุตลอดเวลา ดังนั้นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ดีจำเป็นที่จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้, ความเชี่ยวชาญ, ความเอาใจใส่และต้องมีหัวใจบริการเพื่อคอยดูแลและตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุทั้งทางร่างกายและจิตใจ ที่สำคัญบุคลากรที่มีความรู้จะคอยระวังป้องกันอุบัติเหตุ, ส่งเสริม, ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุได้ดีกว่าบุคลากรที่ขาดความรู้ วิธีการเช็คว่าบุคลากรมีความรู้ความสามารถหรือไม่ สามารถดูเบื้องต้นได้จากใบรับรองเกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านงานพยาบาล
  2. สถานที่และสภาพแวดล้อมต้องสะอาด, ปลอดโปร่งและปลอดภัย – เนื่องด้วยอายุที่มากขึ้นทำให้ร่างกายของผู้สูงอายุมีภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคน้อยลงดังนั้นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ดีควรจะมีสถานที่และสภาพแวดล้อมที่สะอาด, ปลอดโปร่งและอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อให้เหมาะแก่การอยู่อาศัย อีกทั้งควรจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้มีการสะสมของเชื้อโรค นอกเหนือจากเรื่องของความสะอาดแล้ว ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ดีก็ควรจะมีลักษณะของที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับการทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ เช่น ห้องน้ำจะต้องมีราวจับกันลื่น, มีเก้าอี้สำหรับนั่งอาบน้ำ, ประตูห้องพักต้องมีขนาดใหญ่เพื่อไม่ให้กีดขวางกรณีผู้สูงอายุจำเป็นจะต้องใช้รถเข็น และอีกอย่างหนึ่งคือควรจะมีพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและจัดกิจกรรมเพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุเกิดความเบื่อหน่ายหรืออึดอัดกับการพักอยู่อาศัย
  3. ต้องมีสถานที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีและเดินทางได้สะดวก – ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ดีควรจะมีที่ตั้งไม่ห่างไกลจากแหล่งชุมชนรวมไปถึงโรงพยาบาลมากนักเพื่อความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุและการเดินทางไปพบแพทย์ทั้งในเวลาปกติและกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ก็ควรจะต้องคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุของบรรดาบุตรหลาน
  4. ต้องมีกิจกรรมเพื่อความสันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ – เมื่อผู้สูงอายุต้องทำกิจวัตรประจำวันอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุก็อาจจะเกิดความเบื่อหน่าย ดังนั้นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ดีก็ควรจะมีการจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับผู้สูงอายุเพื่อความเพลิดเพลิน, ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้กับผู้สูงอายุเพื่อชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ซึ่งกิจกรรมที่จัดก็ควรจะเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุให้ความสนใจและที่สำคัญกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นนั้นจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สูงอายุเป็นหลัก
  5.  อาหารต้องถูกหลักโภชนาการ – ปัญหาทางด้านโภชนาการสามารถพบได้บ่อยและส่งผลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุโดยตรง ดังนั้นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ดีจะต้องมีการดูแลทางด้านโภชนาการให้เหมาะกับผู้สูงอายุ ซึ่งโดยทั่วไปควรจะเป็นอาหารที่เคี้ยวง่าย, ย่อยง่าย, มีสารอาหารครบ 5 หมู่และที่สำคัญคือมีรสชาติที่พอดีกับความชอบของผู้สูงอายุแต่ต้องไม่ขัดต่อโรคประจำตัวของผู้สูงอายุเพื่อช่วยให้เกิดความรู้สึกเจริญอาหารมากขึ้น
  6. ราคาต้องเหมาะสม – ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ดีจะต้องมีราคาที่เหมาะสมด้วย หากแพงจนเกินไปก็อาจจะเป็นการสร้างภาระทางการเงินให้กับบุตรหลานได้หรือในกรณีที่ราคาถูกมากคุณภาพของการบริการก็อาจจะไม่เป็นดังที่โฆษณาไว้และจะส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนที่คุณรักโดยตรง แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะราคาถูกหรือแพงก็ควรจะตรวจสอบคุณภาพในด้านของบุคลากร, การบริการ, สถานที่, กิจกรรมและโภชนาการด้วยตัวคุณเองก่อนที่คุณจะตัดสินใจส่งคนที่คุณรักไปให้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุใดๆดูแล การตรวจสอบสามารถทำได้โดยการขอเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่เพื่อพูดคุยกับบุคลากรของทางศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโดยตรงและควรอย่างยิ่งที่จะเข้าไประหว่างมื้ออาหารด้วยเพื่อจะได้พิจารณาให้ครบทุกด้าน

จากทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าการเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ดีนั้นจำเป็นจะต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบร่วมกัน หากขาดด้านใดด้านหนึ่งไปก็อาจจะส่งผลให้การดูแลผู้สูงอายุนั้นไม่มีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้สูงอายุที่คุณรักโดยตรง ดังนั้นผู้อ่านท่านใดที่กำลังมองหาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพื่อฝากดูแลคนที่คุณรัก คุณควรจะให้เวลากับการพิจารณาตัดสินใจอย่างเต็มที่ ไม่ควรเร่งรีบตัดสินใจและหากต้องการปรึกษาเพิ่มเติมทางศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ LTC Nursing Home ยินดีอย่างยิ่งที่จะให้คำแนะนำ
LTC Love Taking Care

ติดต่อเรา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ LTC Nursing Home

เลขที่ 3/71 ซ.ชมพูนิช ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230

โทรศัพท์ : 086-463-9800 , 088-676-1548