ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง LTC
โดยทีมแพทย์และพยาบาลมืออาชีพ

ดูแล...ไม่ได้แปลว่ากตัญญู

การทำความดีอย่างหนึ่งที่คนไทยยึดถือมาอย่างยาวนานคือ การดูแลบิดามารดายามแก่เฒ่า ถ้าบ้านไหนบุตรหลานดูแลบิดามารดายามแก่เต่าหรือยามป่วยไข้ ลูกหลานจะถูกชื่นชมว่ามีความกตัญญู แต่หากบ้านไหนบุตรหลานมีความจำเป็นจะต้องจ้างบุคคลอื่นมาดูแลบิดามารดาแทนหรือนำไปฝากดูแลที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ก็จะถูกมองว่าเป็นการผลักภาระให้ผู้อื่นหรือถูกมองว่าเป็นคนอกตัญญู ในบทความนี้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ LTC Nursing Home อยากจะชวนท่านผู้อ่านมาลองมองอีกมุมมองหนึ่งที่ท่านอาจไม่เคยคิดถึงมาก่อน

 

ความหมายของคำว่า กตัญญูกตเวที คือ การระลึกถึงคุณความดีของผู้ที่มีพระคุณและตอบแทนพระคุณเมื่อมีโอกาส จากความหมายนี้เองทำให้หลายท่านเข้าใจผิดไปว่าการดูแลผู้สูงอายุหรือบิดามารดาด้วยตัวเองยามท่านแก่ชราคือความกตัญญู

 

ทางศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ LTC Nursing Home อยากจะขอหยิบยกตัวอย่างจริงที่ลูกค้าของเราได้เข้ามาปรึกษาถึงปัญหาของคุณลูกค้า คือ ลูกค้าประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทซึ่งจำเป็นต้องออกไปทำงานข้างนอกทุกวันในขณะที่ทางบ้านมีผู้สูงอายุที่จำเป็นจะต้องคอยดูแลเรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน (มีภาวะพึ่งพิง) ซึ่งก่อนหน้าที่จะเข้ามาปรึกษากับทางศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของเรา ลูกค้าได้ตัดสินใจลางานช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อมาดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีความรู้สึกว่าอยากตอบแทนบุญคุณของผู้สูงอายุท่านนั้นที่เลี้ยงดูมา แต่ผลปรากฎว่าผู้สูงอายุกลับมีปัญหาด้านสุขภาพแทรกซ้อนขึ้นมาจึงทำให้ตัวลูกค้าเกิดความเครียด ทางเราจึงสอบถามถึงวิธีการดูแลจากลูกค้าและพบว่าทางลูกค้าขาดทักษะและองค์ความรู้ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นตามมา ทางเราจึงได้แนะนำให้ลูกค้าหาผู้ที่มีความรู้และความชำนาญมาช่วยดูแลแทน

 

จากกรณีดังกล่าวสามารถบอกได้ว่าสังคมเมืองพุทธของเรายังให้ความสำคัญกับคำว่ากตัญญูมากซะจนบางครั้งเกิดผลเสียมากกว่าผลดี จากที่ยกตัวอย่างมา การที่ลูกค้าเลือกที่จะพยายามดูแลผู้สูงอายุด้วยตัวเองนั้นแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวที คือ ระลึกถึงพระคุณและพยายามตอบแทนพระคุณของผู้สูงอายุท่านนั้น แต่ในทางกลับกันเมื่อผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุขาดทักษะและประสบการณ์ ดังนั้นเมื่อลงมือปฏิบัติงานจริงและไม่มีผู้ที่คอยให้คำแนะนำจึงทำให้ส่งผลเสียต่อผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแล จากความกตัญญูซึ่งควรจะเป็นสิ่งที่ดีกลับกลายเป็นการทำร้ายผู้สูงอายุที่ท่านเคารพรักทางอ้อมโดยไม่ได้เจตนา

 

การดูแลผู้สูงอายุนั้นต้องมีองค์ประกอบหลายด้านทั้งในเรื่องของความรู้ความสามารถ, เวลาและปัจจัยด้านการเงิน รวมไปถึงความเข้าใจเอาใจใส่และความอดทนอดกลั้น หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปอาจทำให้เกิดปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุตามมาได้ จากการที่ควรจะได้ชื่อว่าเป็นคนกตัญญูอาจกลับกลายเป็นอย่างอื่นได้

 

เราอยากให้ผู้อ่านทุกท่านเปิดใจว่าการที่ให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาดูแลบุคคลที่มีพระคุณต่อท่านแทนหรือการฝากให้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ LTC Nursing Home ดูแลคนที่ท่านรักแทนนั้นไม่ใช่การผลักภาระแต่อย่างใด แต่เป็นการให้ผู้สูงอายุที่ท่านรักและมีพระคุณต่อท่านได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดทั้งในเรื่องของสถานที่ที่ต้องถูกออกแบบมาให้รองรับกับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ, สภาพแวดล้อมที่ต้องปลอดโปร่งไม่อับทึบ, การดูแลที่ต้องคอยใกล้ชิดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆรวมไปถึงต้องมีการเตรียมการช่วยเหลือฉุกเฉิน และการมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อร่วมกันทำกับเพื่อนในวัยเดียวกันซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกผ่อนคลายและมีคุณค่า ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุมากกว่าการดูแลแบบไม่ถูกต้องแน่นอน ท่านผู้อ่านคิดว่าแบบไหนถึงควรเรียกว่าความกตัญญู…

LTC Love Taking Care

ติดต่อเรา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ LTC Nursing Home

เลขที่ 3/71 ซ.ชมพูนิช ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230

โทรศัพท์ : 086-463-9800 , 088-676-1548